Tango Queer

(English version coming soon)

Queer Tango er et forsøk på å løserive seg fra de tradisjonelle heteronormative kjønnsrollene i argentinsk tango. Queertango-dansere ønsker å bryte med forestillingen om tango som en dans mellom menn og kvinner, der menn er den aktive fører og kvinner den passive følger. Queer tango utfordrer forestillingen om hva det vil si å føre og følge og queertango-dansere skifter ofte rolle i løpet av dansen eller lar det være uklart hvem som fører.
Queer tango står sterkest blant lesbiske, homofile og transpersoner LHBT, men også for heterofile gir queer tango en mulighet til å utforske andre sider ved tango. Ved å lære både å føre og følge økes sensitiviteten og muligheten for god kommunikasjon mellom dansepartnerne.

YouTube Preview Image
YouTube Preview Image